Brev fra CFO

Øker veksttakten

Den teknologiske utviklingen og digitale transformasjonen går raskt, og introduksjonen av neste generasjons teknologi åpner opp for betydelige muligheter i det nordiske IT-markedet. De siste to årene har vi reorganisert EVRY både finansielt og strukturelt, som har gjort selskapet i langt bedre stand til å gripe disse mulighetene.

I 2015 og 2016 var EVRYs hovedfokus rettet mot en krevende kostnadssituasjon. Ved inngangen til 2017 var selskapet tilbake i en posisjon hvor det igjen var mulig å rette oppmerksomheten mot organisk vekst, innovasjon, kundefokus og skape forretningsverdi til kundene våre.

Den 21. juni 2017 ble EVRY notert på Oslo Børs. Gjeninntreden i egenkapitalmarkedet gir virksomheten større spillerom i et nordisk IT-marked der utnyttelse av nye teknologier og konsolideringsinitiativ er avgjørende for videre ekspansjon. EVRY har snudd den negative omsetningsutviklingen, og har gjennom hele 2017 levert en positiv organisk vekst. Veksten er drevet av økt etterspørsel etter applikasjoner og digitale tjenester i både Norge og Sverige. Innenfor Financial Services er det spesielt korttjenester som bidrar til veksten.  

EVRY rapporterer samlede driftsinntekter for 2017 på NOK 12 596 millioner, sammenlignet med NOK 12 246 millioner i 2016. Dette utgjør en organisk vekst på 2,4 prosent på årsbasis, sammenlignet med en negativ vekst på 1,4 prosent i 2016. Ordrereserven var ved utgangen av 2017 på NOK 18,0 milliarder.

Både i Norge og Sverige opplever EVRY høy aktivitet i offentlig sektor, blant annet som følge av økte ambisjoner når det gjelder digitalisering av  offentlige tjenester. I privat sektor er strategisk IT og digitale markedsstrategier sentrale tema i ledelsesgrupper og i styrerom. I kombinasjon med regulatoriske krav knyttet til Open Banking (PSD2) og personvernforordningen (GDPR) vil dette være med å drive IT-investeringene opp i perioden fremover.

EVRY har i 2017 også forbedret lønnsomheten. Normalisert EBITA økte fra NOK 1 322 millioner i 2016 til NOK 1 569 millioner i 2017, som representerer en normalisert EBITA-vekst på 18,7 prosent. For året som helhet landet normalisert EBITA-margin på 12,5 prosent, som er en forbedring fra 10,8 prosent i 2016. 

Fokus fremover blir å fortsette transformasjonen og samtidig levere konkurransedyktig avkastning til våre aksjonærer

Henrik Schibler

Chief Financial Officer (CFO)

EVRY vil iverksette tiltak for å sikre en vedvarende marginforbedring innenfor digitale tjenester og applikasjonsområdet. Innenfor infrastruktur er marginene under press, og det er ventet at denne trenden vil vedvare. 

Kontantstrømutviklingen i selskapet er god. Fri kontantstrøm for 2017 ble NOK 913 millioner sammenlignet med NOK 964 millioner i 2016. Dedikert fokus på utestående fordringer og implementering av mer effektive prosedyrer og prosesser, har gitt resultater. Ved inngangen til 2017 var DSO (days sales outstanding) på 40,9 dager, mens den var redusert til 36,3 dager ved årsslutt. Cash conversion i 2017 var på 91,6 prosent.  

I 2017 fikk vi resultatet av endringene gjennomført de siste årene, som har bidratt til å gjenskape lønnsom vekst. Dette gir energi til organisasjonen, og vi opplever også at vår attraktivitet som arbeidsgiver øker. Dette er av stor betydning for videre utvikling av forretningen og en forutsetning for å lykkes med flere av våre satsninger, blant annet når det gjelder skyløsninger og kognitive tjenester.

Vi vil hele tiden sørge for å ha en konkurransedyktig kostnadsstruktur og videreutvikle en fleksibilitet i organisasjonen som gjør det mulig å realisere nye satsninger – både når det gjelder nye teknologier og vertikale satsninger.

Vi arbeider løpende med å vurdere hvilke muligheter vi tror har best forutsetninger for å øke verdiskapningen. Samtidig er vi i den fordelaktige posisjon at vi har en stor kundebase, en solid ordre-reserve, og kunder som vil utvikle seg sammen med oss. Det gjør at vi anser utsiktene for lønnsom vekst som svært gode.