Om selskapet

Digital samfunnsaktør

Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig tjenester levert av EVRY. Selskapet står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester på. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar vi til å utvikle fremtidens digitale samfunn, til det beste for våre kunder, deres kunder og innbyggere.

EVRY er et ledende nordisk IT-selskap med sterk lokal og regional tilstedeværelse, som leverer virksomhetskritiske løsninger til flere enn 10 000 kunder innen næringsliv og offentlige virksomheter. Selskapet utvikler nye kundesentriske løsninger som gir digitale fortrinn, moderniserer forretningsprosesser og effektiviserer IT-drift.

Kontorer i 9 land

Flere enn
 10 000 kunder

Hvert eneste sekund, hele døgnet, logger noen seg inn i nettbanken, henter fram viktige dokumenter på jobben, eller sjekker når neste tog går hjem. EVRY står bak en rekke slike tjenester, av stor samfunnsmessig betydning. Våre ansatte har høy utdanning, bred kompetanse og solid erfaring. Ved å både spille på solid lokalkjennskap og trekke veksler på internasjonale ressurser, har vi opparbeidet oss en unik posisjon i det nordiske markedet. Vi tilbyr både industrialiserte tjenester til virksomheter med behov for standardløsninger, og løsninger som krever bransjemessige og regulatoriske tilpasninger.

EVRY er organisert i markedssegmentene EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige, som er ansvarlige for kunderelasjoner og kundebetjening. EVRY Financial Services leverer tjenester til bank og finans med et internasjonalt nedslagsfelt, mens EVRY Norge og EVRY Sverige betjener alle andre sektorer i respektive markeder. Den nye forretningsenheten EVRY Digital Platform Services, som er en sammenslåing av de tidligere enhetene Nordic Operations, Cloud Services og Global Delivery er tett integrert med markedssegmentene. 

Som en integrert del av tjenestetilbudet har EVRY et strategisk samarbeid med globalt ledende aktører som IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services, Apple, Facebook og Method.

EVRY har 8 545 fulltidsansatte fordelt på Norge, Sverige, Danmark, Finland, India, Storbritannia, Ukraina, Latvia og Bulgaria. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo.

Forretningsområder

EVRY Financial Services

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. Forretningsområdet tilbyr en bred og helhetlig løsningsportefølje som støtter bankenes kontinuerlige endringsprosesser, og muliggjør neste generasjons banktjenester.

EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen som banker og finansinstitusjoner trenger for å tilpasse seg de raske endringene som skjer i sektoren. Gjennom inngående bransjekunnskap hjelper EVRY kundene med å tenke nytt, og å generere nye idéer som endrer hvordan de opererer og konkurrerer. Fra å utvikle kundeopplevelsen, til å modernisere og forenkle sentrale IT-systemer, eller forbedre kostnadseffektiviteten gjennom å automatisere prosesser. 

Det er avgjørende for bankene å levere brukervennlige banktjenester med bransjeledende funksjonalitet, både til kunder og egne ansatte. EVRYs betydelige investeringer i neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger er derfor av stor strategisk betydning for selskapet. Moderne arkitektur og standarder sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. EVRYs utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network), der EVRY er den eneste nordiske IT-tjenesteleverandøren som er medlem. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra EVRY, eller som komponenter installert hos bankene. 

EUs nye betalingstjenestedirektiv (PSD2) er en drivkraft for open banking, så vel som for innovasjon og nye initiativer i finansnæringen, og medfører at banksektoren må åpne opp for nye aktører. Kravene i PSD2-direktivet vil øke bankenes etterspørsel etter løsninger som fremmer og styrer API-basert forretningsutvikling. Dette er et område som vil være i fokus i tiden fremover.

Markedsmulighetene fremover er positive, og EVRY er godt posisjonert til å kapitalisere på disse. Gartner estimerer at markedet for IT-tjenester og programvare for banker i Norden i snitt vil øke med 5,7 prosent per år, fra NOK 33,7 milliarder i 2016 til NOK 42 milliarder i 2020.

EVRY Financial Services har 1 409 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger bank- og finansmarkedet. Med betydelig erfaring fra å gjennomføre store og viktige prosjekter, har EVRY Financial Services kompetansen og leveransekraften som trengs til å levere på kundenes behov.

EVRY Financial Services markedsposisjon

Nummer 1 på bank- og finansløsninger i Norden

Nummer 1 på bank- og finansløsninger i Norge

150 kunder i 12 land

Markedsledende på kortløsninger i Norden

EVRY Norge

EVRY leverer forretningskritiske løsninger til en rekke bransjen innen både offentlig og privat sektor. Blant kundene er de største virksomhetene i Norge. EVRY er markedsleder i SMB-markedet.  Forretningsområdet har ansvaret for omlag 25 prosent av alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

EVRY har en fleksibel leveransemodell og er representert i mer enn 20 norske byer. Selskapet satser på utvalgte bransjer, som offentlig sektor, helsesektoren, forsikring, telekommunikasjon og logistikk, produksjonsbedrifter, energibransjen og handelsbedrifter. Med en kundesentrisk tilnærming, kombinert med lang erfaring og høy bransjekompetanse, realiserer EVRY betydelige digitale gevinster hos kundene. EVRY hjelper kunder med å modernisere forretningsprosesser og effektivisere IT-drift, og står bak en rekke innovasjoner som daglig endrer og utvikler det norske samfunnet. Innen hvert bransjeområde er selskapet totalleverandør av IT-tjenester gjennom hele verdikjeden.

Fra drifts- og infrastrukturtjenester til virksomhetssystemer, applikasjoner, konsulenttjenester, samhandlingsløsninger og innovasjonskonsepter. I SMB-segmentet leverer EVRY helhetlige og kostnadseffektive løsninger gjennom en omfattende lokal tilstedeværelse. Selskapet har dedikerte team som kjenner de mulighetene og utfordringene lokalt næringsliv står overfor. I tillegg har EVRY et unikt partnernettverk som sikrer kundene tilgang til ledende teknologi, spisskompetanse og fleksibilitet til å velge den løsningen som er best for virksomheten.

EVRY er godt posisjonert for organisk vekst. Estimater fra analyseselskapet IDC tilsier at det norske markedet for IT-tjenester vil øke med 1,9 prosent årlig, fra NOK 32,8 milliarder i 2016 til NOK 35,2 milliarder i 2020.

EVRY Norge har 2 193 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger det norske markedet. Solid leveransekraft og dedikerte team, med erfaring fra store og komplekse prosjekter, gjør EVRY Norge til en attraktiv samarbeidspartner for kunder i alle selskapets fokuserte bransjer.

EVRY Norge markedsposisjon

Nummer 1 i totalmarkedet innen IT-tjenester

Nummer 1 i SMB-segmentet

29 % markedsandel i kommunemarkedet

21 % markedsandel innen helse

EVRY Sverige

Svenske kunder ønsker rådgivere med teknologisk og forretningsmessig ekspertise innen egen bransje og virksomhet. EVRY Sveriges evne til å møte markedets behov med industrispesifikke løsninger og et bredt spekter av tjenester, gjør EVRY til den største leverandøren av IT-tjenester til SMB-segmentet i Sverige.

EVRY Sverige har også en sterk posisjon overfor større virksomheter i både offentlig og privat sektor.

EVRY Sverige har en unik regional tilstedeværelse med 23 kontorer som tar fullt ansvar for kundenes IT-investeringer, fra å identifisere behov til gevinstrealisering og resultatoppfølging. EVRY Sverige tilbyr alt fra strategisk rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og IT-driftstjenester – og har leveransekraft til å betjene små, mellomstore og store kunder. 

Takket være bred erfaring og sterk kompetanse på virksomhetskritiske tjenester innen lagring, skyarkitektur, tingenes internett, analytics, automatisering, informasjonslogistikk og applikasjonsdrift, kan EVRY tilby effektive, verdiøkende og robuste infrastrukturtjenester som støtter kundene i deres digitale endringsreise.

EVRY er godt posisjonert for fremtidig vekst i det svenske markedet. Det sterkeste konkurransefortrinnet er å koble lokal kunnskap og tilstedeværelse med EVRYs internasjonale utviklingsressurser. Estimater fra IDC tilsier at det svenske markedet for IT-tjenester vil øke med 2,2 prosent årlig, fra NOK 63 milliarder i 2016 til NOK 68,9 milliarder i 2020. 

EVRY Sverige har 1 685 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger det svenske markedet. Med erfaring fra en rekke store og viktige prosjekter, har EVRY Sverige både solid kompetanse, innovative løsninger og nødvendig lokal leveransekraft til å møte markedets behov.

EVRY Sverige markedsposisjon

Nummer 1 i SMB-segmentet

Nummer 4 i totalmarkedet innen IT-tjenester

Sterke bransjevertikaler innen offentlig sektor

Sterke fagmiljøer på områder som sikkerhet og mobilitet

EVRY Digital Platform Services

EVRY Digital Platform Services er et nytt forretningsområde som ble etablert i 2017, ved å slå sammen Nordic Operations, Cloud Services og Global Delivery. Med dette grepet får EVRY en mer fremtidsrettet organisering på drift og digital tjenesteutvikling. Denne nye leveranseenheten står for felles metoder, prosesser og verktøy på tvers av EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige.

EVRY Digital Platform Services jobber med å etablere nye partnerskap med globalt ledende aktører, og videreutvikle de som allerede er på plass, for å sikre nye og fremtidsrettede tjenester med skalerbarhet på tvers av alle bransjer. EVRY Digital Platform Services har 1 035 ansatte med tung teknologisk kompetanse og ekspertise innen digitalisering, IT-infrastruktur og skybaserte leveransemodeller. 

Global Delivery, som nå er en del av EVRY Digital Platform Services, har 3 200 ansatte. Denne divisjonen leverer offshoring fra India, nearshoring fra Ukraina og førstelinje kundeservice i Latvia.