Innovation

Samhandling for innovasjon

Kunder kom tidligere til EVRY med klare forespørsler, tydelige behov og spesifikke krav. Etter hvert som kompleksiteten og tempoet i den teknologiske utviklingen øker, er dette ikke lenger tilfelle. Kunder søker i større grad råd om hvordan digitale løsninger kan skape bedre tjenester og øke deres konkurranseevne.

For å være en attraktiv samarbeidspartner, må EVRY være relevant med ledende produkter og tjenester innen digitalisering, applikasjoner og infrastruktur. EVRY tilbyr dette og har standardiserte løsninger som fungerer på tvers av industrisegmenter, samt dedikerte løsninger for en rekke bransjer, som oppfyller spesifikke industrikrav.

Hovedkomponentene i EVRYs tilbud er avhengige av partnerskap. EVRY har inngått strategiske samarbeidsavtaler med ledende aktører som IBM, Microsoft, Google og Amazon Web Services. Gjennom disse partnerskapene tilbyr EVRY teknologi i verdensklasse, samt prosesser og verktøy for overgang til skybaserte løsninger. Dette kombineres med EVRYs lokale tilstedeværelse, markedsforståelse og infrastrukturløsninger over hele Norden.

Hvilke løsninger skal våre kunder velge, i hvilken rekkefølge, og hvordan skal ny teknologi og virksomheten spille sammen for å skape optimal verdi? EVRY har en sentral rolle i slike spørsmål, ved å fungere som en pålitelig partner som hjelper kundene til å ta riktige valg. Vårt mål er å være den samarbeidspartneren som hjelper kundene med å forutse behovene, håndtere forandringer, og skape forretningsmessig verdi. Vi skal hjelpe våre kunder med å utvikle nye forretningsmodeller og implementere innovative løsninger for sine sluttbrukere. 

EVRY lanserte i 2017 et nytt senter for kognitive løsninger for å utforske områder som robotisering, automatisering og maskinlæring.

Ny måte å samhandle med kunder på

Utviklingen skjer ekstremt rask og virksomheter må kunne tilpasse seg hva som til enhver tid skjer. EVRY Strategic Design Lab er en helt ny måte å samhandle med kunder på. Hovedmålet er å få dialog med øverste ledelse hos kunder for å se på forretningsmuligheter. Målet er å støtte dem i endringen de står i, ved bruk av Design Thinking. Dette handler om å skape god forståelse for sluttkunden og sluttkundens behov, før man ser på løsninger. Denne tilnærmingen bidrar til at EVRY skiller seg ut.

Ved å jobbe tett med kundene, fremfor det tradisjonelle kunde-leverandørforholdet, får EVRY bedre dialog og finner sammen med kundene frem til optimale løsninger. Denne arbeidsformen passer særlig godt når kunder trenger hjelp til å forbedre kundeopplevelsen, utvikle nye produkter og tjenester, eller automatisere virksomheten. Basert på godt innsiktsarbeid utvikler EVRY et «Proof of concept» som testes på sluttbrukere før en ferdig tjeneste utvikles. EVRY Strategic Design Lab tar ikke utgangspunkt i anvendelse av ny teknologi, men fokuserer på verdiskapning gjennom teknologibruk. Samarbeid med forretningssiden hos kunder er viktig, og vil bli viktigere fremover.

EVRY Strategic Design Lab er opptatt av å ha kunnskap om det nordiske samfunnet, og kombinerer lokale forhold med globale kapabiliteter. Konkurransesituasjonen blir stadig mer global. En lokal sparebank må nå kunne konkurrere med de globale tungvekterne. EVRY Strategic Design Lab jobber derfor med å knytte det globale perspektivet med lokale forhold.

Kundeservice med kognitiv intelligens

utforske områder som robotisering, automatisering og maskinlæring. EVRY har her blant annet tatt i bruk IBM Watson-teknologi til å automatisere kjerneprosessene innen kundeservice. Resultatet er et proaktivt kundesenter som kan løse kundens problem – før kunden er klar over det.  

Alle typer kundehenvendelser og saksbehandling kan håndteres med kunstig intelligens. EVRY kan nå bistå kunder med alt fra enkel automatisering av utvalgte prosesser til avanserte systemer som bruker kognitiv intelligens til å videreutvikle seg selv. EVRYs kognitive kundesenter har innebygget chat-tjenester, der kunden kan snakke direkte med systemet, basert på Watson-teknologi. Denne funksjonaliteten er også inkludert i løsningen som EVRY nå tilbyr markedet. Det unike med EVRYs kognitive kundesenter er automatisering av de tre kjerneområdene innen kundeservice: Identifikasjon av problem, presentasjon av løsning og utførelse av rettelser.

Det har kommet på plass en rekke dyktige medarbeidere med kunnskap på områder som robotics, augmented reality og virtual reality. Vi jobber aktivt med å utvikle nye løsninger som gir reell kundeverdi – og bidrar til lønnsom vekst for EVRY

Trond Vinje

Executive Vice President, HR

Satser på augmented reality

Gartner anslår at omlag 100 millioner kunder vil handle ved bruk av Augmented Reality innen 2020. EVRY ser stort potensiale i dette, og ønsker å kombinere data fra den fysiske verden med virtuelle data til dagligdagse gjøremål. Målsettingen er å være teknologisk ledende og EVRY bidrar derfor i EUs gigantsatsning på innovasjon og forskning, Horizon 2020. Som eneste norske selskap ved siden av Sintef og Statsbygg jobber EVRY med prosjektet proDataMarket – en portal og markedsplass for internasjonal datautveksling i Europa. EVRYs bidrag inn i dette er to mobilapplikasjoner som benytter seg av Augmented Reality. Den ene appen visualiserer et planlagt bygg på en valgt lokasjon mens den andre viser infrastruktur som rør og ledninger som befinner seg under bakken. I utviklingsfasen har Bergen kommune fungert som pilot, og de ser stort potensiale i begge appene.