Innovasjonskultur

I posisjon for nyskaping

EVRY la i 2015 en ny forretningsplan for å tilpasse selskapet til markedet og komme i posisjon for vekst og utvikling. Forretningsplanen er fortsatt gjeldende og har fire tiltaksområder: Get the Basics Right, Operational Excellence, Customer Centricity og Employee Engagement & Culture. Et femte tiltaksområde er Innovation, som er en integrert del av de andre områdene. Vi har bygget vår rapportering på disse tiltaksområdene.

EVRY skal ha en kundesentrisk og partnerdrevet tilnærming og en bedriftskultur som underbygger innovasjon og samarbeid. For å styre retningen på dette forholder selskapets ansatte seg til «de tre C-er»:

Customer-centricity: Vi forstår og forutser våre kunders behov nå og i fremtiden, og hjelper dem i å lykkes med digitalisering som skaper vekst og konkurransekraft. 

Collaboration: Vi utnytter tverrfaglig bransje- og teknologikompetanse i samarbeid med kunder og strategiske partnere for å øke vår ekspertise og skape verdi.

Culture: Vi deler vår energi, nysgjerrighet og ideer for å stimulere til innovasjon, tiltrekke oss talenter og for å bygge mangfoldige og kompetente team.

Nøkkelaktiviteter i 2017:

  • Samarbeidet med IBM på IT-infrastruktur er utvidet til også å omfatte små og mellomstore virksomheter i Norge og Sverige.
  • Leveranseenheten Digital Platform Services er etablert for å lage felles metoder, prosesser og verktøy på tvers av forretningsområdene i EVRY.
  • Satsningen på Strategic Design Lab er intensivert med en rekke spennende kundeprosjekter i 2017. 
  • EVRY har satset tungt på talenter og det å tiltrekke seg medarbeidere innen nye kompetanseområder. Totalt 600 nyansatte startet i 2017. 
  • Det er investert i Cognitive Solutions, hvor flere enn 60 dedikerte personer nå har kognitive løsninger som sitt hovedarbeidsområde. 
  • Det har vært en intensivert satsning på konseptutvikling. Programvareroboter (RPA) for automatisering av kundeservice og regnskap, er eksempler på satsningsområder som har stor interesse i markedet. 
  • EVRY har satset på og fått flere kontrakter og oppdrag innenfor områder som Augmented Reality og Virtual Reality.

Virksomhetsmål  Resultat 2017  Resultat 2016  Resultat 2015 
Kontinuerlig forbedre og øke kundetilfredsheten på tvers av alle forretningsenheter.  Kundetilfredshet 75  Kundetilfredshet 77  Kundetilfredshet 75 
Utnytte vår store kundebase og sterke portefølje av produkter og tjenester for ytterligere å akselerere organisk vekst på tvers av alle forretningsenheter.  Ordrereserve nok 18,0 mrd  Ordrereserve nok 20,8 mrd  Ordrereserve nok 17,1 mrd 
Fortsette å øke lønnsomheten på tvers av alle forretningsenheter gjennom beste praksis og bruk av innovasjon og ny teknologi.  Normalisert EBITA margin 12,5 %  Normalisert EBITA margin 10,8 %  Normalisert EBITA margin 6,3 % 
Sørge for å tiltrekke, utvikle og beholde de høyest motiverte, engasjerte og kompetente medarbeiderne i vår bransje.  Medarbeidertilfredshet 81,6 poeng  Medarbeidertilfredshet 80,1 poeng  Medarbeidertilfredshet 75,4 poeng