Customer centricity

Samarbeid skaper digital kundeverdi

EVRY jobber kontinuerlig med å være et kundesentrisk selskap som innfrir kunders digitale behov. Det siste året har det vært jobbet mye med å utvikle nye digitale tjenester i tett dialog med kundene, på deres premisser. Dette har gitt både nye spennende løsninger og nye avtaler.

Det er avgjørende for EVRY å være tett på kundene. Dette er viktig for å utvikle verdiøkende tjenester, som gjør at våre kunder skal tilby sine kunder mer attraktive produkter og tjenester – og bedre brukeropplevelser. EVRY ønsker å bruke selskapets ressurser på det som bygger kundeverdi. Det digitale skiftet vi nå står i, skaper en rekke muligheter. Mange kunder er usikre på hva de bør og kan gjøre. I dette landskapet ønsker EVRY å være en god rådgiver. Dette fordrer at selskapet ligger i tet teknologisk og er tett på kundene. EVRY er opptatt av å gå i dialog med kundene på deres premisser, med utgangspunkt i hvilke digitale muligheter som finnes.

For å lykkes med denne tilnærmingen, har de tre C-ene blitt introdusert i EVRY: «Customer Centricity», «Collaboration» og «Cultural Change». Disse illustrerer endringsreisen som kreves for å gå fra et tradisjonelt IT-tjenesteselskap til en tilbyder av digital transformasjon.

God kundetilfredshet

Det jobbes målbevisst for å bedre kunders tilfredshet. Totalt for konsernet har kundetilfredsheten økt fra 69 poeng i 2012 til 75 poeng i 2017. Selv om EVRY Norge har en liten nedgang fra 2016, ligger alle forretningsenheter nå stabilt på et høyt nivå. Tilbakemeldingen fra kundene de siste årene viser at EVRY er blitt mer inspirerende og enklere å samarbeide med. Med «Empower and inspire» og «Perform together» som to av EVRYs kjerneverdier, er dette et tegn på at det jobbes verdibasert og målrettet.

EVRYs evne til å inspirere, jobbe tett med kunder, være en pålitelig samarbeidspartner og tilby stabile tjenester har bidratt til den positive fremgangen. EVRY har ambisjon om ytterligere videreutvikling og forbedring. Proaktivitet og i størst mulig grad være relevant for kundene anses som essensielt.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

EVRY

2012
2013
2014
2015
2016
2017

EVRY Financial Services

2012
2013
2014
2015
2016
2017

EVRY Norway

2012
2013
2014
2015
2016
2017

EVRY Sweden

Bransjekompetanse

EVRY har inngående kompetanse på kundenes bransjesegmenter. Det har vært en økt satsning på å utvikle bredden og dybden i selskapets bransjekompetanse i 2017, med en målsetting om å tilby ledende bransjetilpassede totalløsninger. EVRY har tatt segmenter der selskapet allerede har en solid posisjon, og jobbet med å ytterligere forsterke disse.

EVRY er markedsleder innen en rekke bransjer og satser på bank og finans, stat, kommune, helse, forsikring, produksjonsbedrifter, energi, olje og gass, handel og logistikk, dagligvarehandel, primærnæringer, samt transport og logistikk.

Samfunnsbetydningen av EVRYs leveranser

EVRY står bak en rekke virksomhetskritiske løsninger til næringsliv og offentlige virksomheter innen stat og kommune. Over fem millioner mennesker i Norden bruker EVRYs tjenester hver eneste dag. Med kundeleveranser som er av stor samfunnsmessig betydning er vi avhengig av tette kunderelasjoner, samt gode og robuste systemer og prosesser. EVRY ivaretar kunder, samfunnsoppgaver, miljøet og de ansatte på en god måte. Som kunde av EVRY er man trygg på at tjenestene kommer fra et bærekraftig og robust selskap.

EVRY er opptatt av å gå i dialog med kundene på deres premisser, med utgangspunkt i hvilke digitale muligheter som finnes.

Gjør kundene mer miljøvennlige

Med utgangspunkt i FNs tusenårsmål arbeider EVRY målbevisst med å redusere selskapets klimapåvirkning. Det viktigste bidraget i klimasaken oppnås gjennom digitaliserings- og samhandlingsprosjekter ute hos selskapets kunder. Med flere enn 10 000 kunder er dette bidraget betydelig. EVRY digitaliserer kunders virksomhetsprosesser og tilbyr miljøvennlige løsninger, som gir positive utslag på våre kunders klimapåvirkning. Det er særlig i tilknytning til reduksjon av papir og reiser/transport at EVRY bidrar. I tillegg til løsninger som bidrar til et lavutslippssamfunn, leverer EVRY løsninger som øker deltakelsen i demokratiske prosesser, er inkluderende og bidrar til bedre helse.