EVRY Sverige

Posisjonert for vekst

EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester til SMB-segmentet i Sverige, og har også en sterk posisjon overfor større virksomheter i både offentlig og privat sektor. Forretningsområdet tilbyr sine kunder skytjenester, modernisering av forretningsprosesser og løsninger som gir digitale fortrinn.

EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester til SMB-segmentet i Sverige, og har også en sterk posisjon overfor større virksomheter i både offentlig og privat sektor. Forretningsområdet tilbyr sine kunder skytjenester, modernisering av forretningsprosesser og løsninger som gir digitale fortrinn.

Svenske kunder etterspør rådgivere med teknologisk og forretningsmessig ekspertise innen egen bransje og virksomhet. EVRY har høy forretningsforståelse og kompetanse innenfor de fleste bransjevertikaler. Med en rekke industrispesifikke løsninger og et bredt spekter av tjenester, møter EVRY markedets behov. Satsningen på å bygge solide bransjevertikaler er intensivert i 2016. Gjennom de regionale avdelingene kan EVRY ta fullt ansvar for kundenes IT-investeringer, fra å identifisere behov til gevinstrealisering og resultatoppfølging. 

EVRY har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og driftstjenester. Selskapet er tilstede i 23 svenske byer og har leveransekraft til å betjene små, mellomstore og store kunder. Kundenes etterspørsel etter samarbeidspartnere som både har høy bransjekunnskap og som er konkurransedyktig på pris og kvalitet, imøtekommes av EVRY. Med bred erfaring og sterk kompetanse på virksomhetskritiske tjenester innen lagring, skytjenester, applikasjonsdrift, servicedesk, og nettverksdrift med kommunikasjon, er EVRY en solid totalleverandør.

“Vi har vesentlig forsterket vår kompetanse og leveransekraft av digitale tjenester og er godt posisjonert for vekst.”

Fredrik Almén

EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EVRY SWEDEN

Motor for digital transformasjon

Satsningen på tjenesteområdene digital transformasjon, skytjenester, applikasjonsforvaltning, virksomhetsløsninger, analytics, automatisering, informasjonslogistikk, tingenes internett, sikkerhet og mobilitet intensiveres. Digitalisering påvirker kundene i høy grad og det er store forretningsmuligheter for dette i det svenske markedet. EVRY er i posisjon til å tilby både effektive og robuste infrastrukturtjenester og verdiøkende tjenester som støtter kundene i deres digitale endringsreise. En intensivert satsning på skytjenester og outsourcing er en integrert del av dette bildet.Et digitalt kraftsenter

EVRY har inngått en rekke nye avtaler i 2016, med kunder som bygg- og eiendomsutviklingsgiganten NCC, ONE Nordic, Storstockholms Lokaltrafik, Mälarenergi AB, Västra Götalandsregionen, Ellevio, Riksdagsförvaltningen og Infrastructure Services Group. Gjennom oppkjøpet av NetRelations, som fant sted i 2016, har EVRY vesentlig forsterket sin kompetanse og leveransekraft av digitale tjenester. 

EVRY er godt posisjonert for fremtidig vekst i det svenske markedet. Det sterkeste konkurransefortrinnet er å koble lokal kunnskap og tilstedeværelse med EVRYs internasjonale utviklingsressurser. Estimater fra IDC tilsier at det svenske markedet for IT-tjenester vil øke med 2,2 prosent årlig, fra 63 milliarder kroner i 2016 til 68,9 milliarder kroner i 2020. 

EVRY Sverige har 1 778 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger det svenske markedet. Med erfaring fra en rekke store og viktige prosjekter, har EVRY Sverige både solid kompetanse og nødvendig leveransekraft til å møte markedets behov.

Satsningsområder i det svenske markedet:

  • Offentlig sektor
  • Helsesektoren
  • Dagligvarehandel
  • Primærnæringer
  • Transport og logistikk
  • Prosess- og produksjonsindustrien