EVRY Norge

Markedsleder og pådriver for digitalisering

EVRY leverer innovative og forretningskritiske løsninger til Norges største virksomheter i både offentlig og privat sektor, og er klar markedsleder i SMB-markedet. Forretningsområdet har ansvaret for omlag en tredjedel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

EVRY leverer innovative og forretningskritiske løsninger til Norges største virksomheter i både offentlig og privat sektor, og er klar markedsleder i SMB-markedet. Forretningsområdet har ansvaret for omlag en tredjedel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

EVRY har en fleksibel leveransemodell og er representert i mer enn 20 norske byer. Selskapet satser på utvalgte bransjer, som offentlig sektor, helsesektoren, forsikring, telekom og logistikk, produksjonsbedrifter, energibransjen og handelsbedrifter. Med en kundesentrisk tilnærming, kombinert med lang erfaring og høy kompetanse, realiserer EVRY betydelige digitale gevinster hos kundene. EVRY moderniserer forretningsprosesser og effektiviserer IT-drift, og står bak en rekke innovasjoner som daglig endrer og utvikler det norske samfunnet.

Innen hvert bransjeområde er selskapet totalleverandør av IT-tjenester gjennom hele verdikjeden. Fra drifts- og infrastrukturtjenester til virksomhetssystemer, applikasjoner, konsulenttjenester, samhandlings- løsninger og innovasjonsstøtte. EVRY har dedikerte medarbeidere med høyt utdanning, dyp faginnsikt og bransjekompetanse. Gjennom det siste året har EVRY ytterligere forsterket sin satsning på rådgivnings- tjenester med fokus på digitalisering. Den tidligere merkelappen som driftsselskap er ikke lenger dekkende. I dag er omsetningsandelen tilknyttet infrastrukturtjenester i Norge om lag 40 prosent.

“Vi har opparbeidet en unik posisjon i det norske markedet, som er ytterligere befestet i 2016. Et forsterket tjenestetilbud og økt leveransekraft gir grobunn for vekst og videre fremgang.”

Kolbjørn Haarr

EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EVRY NORWAY

Det digitale skiftet

Digitalisering står høyt på agendaen i offentlig sektor, og EVRY bidrar med innovative tjenester som effektiviserer og automatiserer sektoren. EVRY bistår de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner med å forbedre tjenestetilbudet, automatisere og forenkle dialogen med innbyggerne og standardisere og effektivisere eksisterende løsninger. Den nye løsningen for automatisert byggesak er et eksempel på dette. Løsningen forenkler prosessen for innbygger, frigjør tid for saksbehandler og sørger for likebehandling for alle – uavhengig av bosted. Samfunnsnytten styrkes ytterligere ved at løsningen er tilgjengelig for alle kommuner, med de muligheter dette gir for offentlig samhandling. Løsningen er også et eksempel på hvordan EVRY vil bidra til digitalisering av offentlig sektor; til det beste for nasjonen, kommunene og ikke minst den enkelte innbygger. Slik bidrar EVRY til at digitalisering blir en virkelig digital fordel for Norge.Fornyet tillit i alle segmenter

I SMB-segmentet leverer EVRY helhetlige og kostnadseffektive løsninger gjennom en omfattende lokal tilstedeværelse. Selskapet har dedikerte team som kjenner de mulig- hetene og utfordringene lokalt næringsliv står overfor. I tillegg har EVRY et unikt partnernettverk som sikrer kundene tilgang til ledende teknologi, spisskompetanse og fleksibilitet til å velge den løsningen som er best for virksomheten. 

Omorganiseringen som EVRY har gjennomført gir resultater. Selskapet er mer proaktivt og relevant enn tidligere – og har inngått en rekke nye avtaler. I 2016 er det inngått kontrakter med kunder som Aibel, Nye Veier, Storebrand, Helse Midt-Norge, Direktoratet for økonomistyring, Telenor, Wilhelmsen IT Services, Posten Norge, Frende forsikring, Digitale Vest-Agder, Fredrikstad kommune, Domstoladministrasjonen og Nordpool.

Nye skudd på stammen

Det har også vært to oppkjøp som ytterligere befester EVRYs posisjon i det norske markedet: Kjøpet av IT Nor som styrker EVRY som Norges ledende ERP-miljø, og kjøpet av Gecko Informasjonssystemer som en del av EVRYs strategi for å bli den ledende leverandøren av kjernesystem (saksbehandling) til offentlig sektor. 

EVRY er godt posisjonert for organisk vekst. Estimater fra analyseselskapet IDC tilsier at det norske markedet for IT-tjenester vil øke med 1,9 prosent årlig, fra 32,8 milliarder kroner i 2016 til 35,2 milliarder kroner i 2020. 

EVRY Norge har 2 361 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger det norske markedet. Solid leveransekraft og dedikerte team med erfaring fra store og komplekse prosjekter, gjør EVRY Norge til en attraktiv samarbeidspartner for kunder i alle selskapets fokuserte bransjer.

Satsningsområder i det norske markedet:

  • Forsikring
  • Helse
  • Produksjonsbedrifter
  • Energi
  • Olje og gass
  • Handel og logistikk
  • Kommuner
  • Stat