EVRY Financial Services

Markedsleder og innovasjonsmotor

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. Forretningsområdet tilbyr en bred og helhetlig løsningsportefølje som støtter bankenes kontinuerlige endringsprosesser, og muliggjør neste generasjons banktjenester.

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. Forretningsområdet tilbyr en bred og helhetlig løsningsportefølje som støtter bankenes kontinuerlige endringsprosesser, og muliggjør neste generasjons banktjenester.

Bank- og finansbransjen gjennomgår en betydelig transformasjon. Nye lover og regler og den økte digitaliseringen setter press på bankene. Markedet blir stadig mer konkurranseutsatt, og den raske teknologiske utviklingen skaper helt nye forventninger hos sluttkundene. EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen som banker og finansinstitusjoner trenger for å tilpasse seg disse endringene. Gjennom inngående bransjekunnskap hjelper EVRY kundene med å tenke nytt og generere idéer som endrer hvordan de opererer og konkurrerer. Fra å utvikle kundeopplevelsen, til å modernisere og forenkle sentrale IT-systemer, eller forbedre kostnadseffektiviteten gjennom å automatisere prosesser.

For å møte kundebehov og tilpasse seg utviklingen i markedet, har EVRY Financial Services en leveransemodell som er fullt integrert med selskapets enhet for globale leveranser. Et viktig element i EVRYs strategi er å utvide og styrke det geografiske fotavtrykket i det nordiske markedet. Samtidig skal vi fortsette vår ekspansjon utenfor Norden innen utvalgte områder som korttjenester, forebygging av svindel, utlånssystemer og minibanktjenester.

“Vi lykkes godt i kampen om å levere neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger. Markedsmulighetene er positive, og vi er godt posisjonert til å kapitalisere på disse.”

Wiljar Nesse

EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EVRY FINANCIAL SERVICES

Tjenesteplattform 

Det er avgjørende for bankene å levere brukervennlige banktjenester med state-of-the art funksjonalitet, både til kunder og egne ansatte. EVRYs betydelige investeringer i neste generasjons bank- og betalingsløsninger er derfor av stor strategisk betydning for selskapet. Det er inngått flere viktige kundeavtaler som gjør at de nye løsningene for kjernebank etableres som en industrialisert tjenesteplattform. Moderne arkitektur og standarder sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav.  EVRYs utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network), der EVRY er den eneste nordiske IT-tjenesteleverandøren som er medlem. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra EVRY, eller som komponenter installert hos bankene.Lykkes i markedet

EVRY har lykkes svært godt i det norske markedet med neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger, og har inngått omfattende langsiktige leveranseavtaler med SpareBank1-alliansen, Handelsbanken, Länsförsäkringer Bank, Sparebanken Vest, Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank, Gjensidige Bank, De Samarbeidende Sparebankene og Sparebanken Møre. EVRY Strategic Design Lab har vært en viktig initiativ for EVRY Financial Services. Kundene viser stor interesse, og denne satsningen har bidratt til at EVRY bygger tettere relasjoner til styremedlemmer og toppledere. 

Markedsmulighetene fremover er positive, og EVRY er godt posisjonert til å kapitalisere på disse. Gartner estimerer at markedet for IT-tjenester og programvare for banker i Norden i snitt vil øke med 5,7 prosent per år, fra 33,7 milliarder kroner i 2016 til 42,0 milliarder kroner i 2020. 

EVRY Financial Services har 1 238 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger bank- og finansmarkedet. Med betydelig erfaring fra å gjennomføre store og viktige prosjekter, har EVRY Financial Services kompetansen og leveransekraften som trengs til å levere på kundenes behov.

Satsningsområder i Financial Services:

  • Neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger
  • EVRY Strategic Design Lab
  • Digital Design & Insight
  • Financial Services Labs
  • Open API Banking
  • Korttjenester og mobilbetaling
  • Kvalitet og kontinuitet