Kundecase: Telenor

Løsninger for kundenes digitale hverdag

Telenors mål er å bli den foretrukne partner i kundenes digitale reise. Dette stiller stadig større krav til informasjonssystemene for sanntidsutveksling av informasjon og data. Som for andre selskaper, er det viktig for Telenor å ha effektive og kostnadsoptimale IT-løsninger, med høy grad av tilgjengelighet, selvbetjening og skalerbarhet.

Telenors mål er å bli den foretrukne partner i kundenes digitale reise. Dette stiller stadig større krav til informasjonssystemene for sanntidsutveksling av informasjon og data. Som for andre selskaper, er det viktig for Telenor å ha effektive og kostnadsoptimale IT-løsninger, med høy grad av tilgjengelighet, selvbetjening og skalerbarhet.

EVRY er en viktig tjenesteleverandør og samarbeidspartner for effektivisering og digitalisering av Telenors kundefront – og IT-systemene som trengs for å realisere dette.

EVRY har levert tjenester til Telenor Norge i en årrekke, og er en viktig samarbeidspartner med ansvar for at forretningskritiske verdikjeder er tilgjengelige til enhver tid. Dette gjøres på tvers av applikasjoner, sikkerhet og infrastruktur, i et landskap med en rekke leverandører og myndighetsreguleringer i innland og utland.

​Telenor

Telenor

  • 4 000 ansatte i Norge, 33 000 i verden
  • 3 millioner abonnementer i Norge
  • 214 millioner abonnementer totalt

Dedikerte skytjenester

Dedikerte skytjenester 

En ny avtale mellom Telenor og EVRY skal modernisere Telenors IT-infrastruktur for å akselerere selskapets digitale transformasjon. Avtalen inkluderer skytjenester, infrastruktur og datasenter- tjenester. EVRY har levert IT-tjenester til Telenor Norge i en årrekke, med mål om løpende kostnadsreduksjoner, økt tilgjengelighet og driftsstabilitet. I den nye avtalen er omfanget utvidet til å også inkludere Telenor i Sverige og andre nordiske Telenor-enheter i tillegg til Telenor Norge. Skytjenesten støtter Telenors krav til sikkerhet og skalering, og vil gi en kostnadseffektiv produksjon av selskapets IT-portefølje.

Primærlokasjon på Fet

Primærlokasjon på Fet

Tjenestene skal leveres fra to data- sentre i Norge og to datasentre i Sverige. Primærlokasjonen blir på EVRYs nyetablerte datasenter på Fet utenfor Oslo, som bygger på ledende teknologi for skytjenester, IT-sikkerhet og lagring. Dette dekker også kravet til sikring av data på norsk jord, krav fra myndigheter i Norge. Datasenteret er i verdensklasse når det gjelder sikring av data og bruker bare halvparten så mye energi som tradisjonelle datasentre, blant annet på grunn av et helt nytt luftkjølingssystem og moderne, virtualiserte og energi- effektive servere.

Teknologi som gir kundenytte

Teknologi som gir kundenytte

Telenor er et selskap med evnen til å ta i bruk ny teknologi som kundene får nytte av. Den nye avtalen vil gjøre det mulig for Telenor å tilby kundene en felles nordisk plattform med internasjonale muligheter, og er et godt eksempel på hvordan EVRY skaper digitale fortrinn for sine kunder gjennom kosteffektive, automatiserte og fleksible løsninger.

Kundereisen er viktig for Telenor, og digitalisering og automatisering av forretningskritiske prosesser er avgjørende for at Telenor skal opprettholde sin posisjon i markedet. Det er viktig for oss å sikre at våre leverandører understøtter og bidrar til utvikling og realisering av kundereisen.

Berit Svendsen

CEO of Telenor Norway