Kundecase: SpareBank 1

Nærhet og trygghet i en digital verden

I 2016 forlenget SpareBank 1 og EVRY samarbeidet. Med bistand fra EVRY skal SpareBank 1-alliansen, som består av 14 selvstendige banker, bygge selvbetjente løsninger og nye kunde- tilpassede tjenester – for fremtidens behov.

I 2016 forlenget SpareBank 1 og EVRY samarbeidet. Med bistand fra EVRY skal SpareBank 1-alliansen, som består av 14 selvstendige banker, bygge selvbetjente løsninger og nye kunde- tilpassede tjenester – for fremtidens behov.

Banksektoren gjennomgår en sluttkundedrevet digital transformasjon og påvirkes kraftig av raske teknologiske skift. Bankkunder etterspør stadig nye og brukervennlige tjenester. For å levere på nye kundebehov og sikre rask time-to-market av nye tjenester, trenges det en moderne og fleksibel plattform. Gjennom EVRY får SpareBank 1 neste generasjons banktjenester, kjernebank- og betalingsløsninger.

SpareBank 1

SpareBank 1

  • Samarbeid mellom 14 banker
  • 7 500 ansatte
  • 300 kontorer spredd over hele Norge

Rustet for kunders behov

Rustet for kunders behov 

Bruken av digitale tjenester har eksplodert, og bankene er i et konkurranseutsatt marked som krever kostnadsfokus. Kombinasjon av enklere digitale kundeløsninger og automatisering av «back office»-prosessene er viktig for å øke konkurransekraften.

– SpareBank 1s evne til å ta i bruk ny teknologi er avgjørende for å være en ledende bankallianse og tilby bransje- ledende tjenester til kundene våre. Verdiene våre er basert på nærhet, lokal kompetanse og trygghet i en digital hverdag, sier administrerende direktør Øyvind Aass i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

Relevante digitale tjenester

Relevante digitale tjenester

EVRY bistår med å tenke nytt og genererer idéer som endrer hvordan man opererer og konkurrerer. SpareBank 1 er svært opptatt av å levere brukervennlige og effektive digitale tjenester til sine kunder. Med hjelp fra EVRY får Sparebank 1 mer effektive systemer med høyere kvalitet. Dette bidrar til at bankkundene får enklere og mer fleksible løsninger. EVRY bidrar i arbeidet med modernisering, forenkling og økt kostnadseffektivitet, og skal bistå med å gjøre banken enda bedre rustet til å møte markedets krav knyttet til mer relevante og personlige tjenester i en digital verden.

Enklere å være kunde

Enklere å være kunde

Automatiserte prosesser og digitale løsninger gir mulighet til å skape bedre forretningsmodeller. Med integrering mot offentlige registre kan SpareBank 1 gjøre låneprosessen enklere for både kunder og bankene. Et annet eksempel er digital elektronisk eiendomshandel gjennom samhandling mellom eiendomsmegler og bank, med elektronisk prosess for eiendomsoppgjør. Megler oppnår da en raskere prosess for oppgjør mellom selger og kjøper av bolig, og banken sikres raskere kredittprosess med digitalt eiendomsoppgjør, basert på Kartverkets nye digitaliserte løsninger.

​Standardisert tjenesteplattform

Standardisert tjenesteplattform

EVRY etablerer den nye løsningen for kjernebank som en tjenesteplattform med komponenter basert på industristandard. Utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket, der EVRY er den eneste nordiske IT-tjenesteleverandøren som er medlem. Moderne arkitektur og standarder, sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav.

Med EVRY har vi en samarbeidspartner som tenker langsiktig, som forstår mekanismene i bankmarkedet og våre behov. Vi står nå sterkt rustet for å møte kundebehovene også fremover.

Øyvind Aass

CEO of the SpareBank 1 alliance