Kundecase: Nacka kommune

En smartere kommune

For å komme tettere på innbyggerne har Nacka kommune i Sverige laget en fremtidsrettet, transparent og åpen webløsning som både er en ekstern nettside og en intern digital arbeidsplass.

For å komme tettere på innbyggerne har Nacka kommune i Sverige laget en fremtidsrettet, transparent og åpen webløsning som både er en ekstern nettside og en intern digital arbeidsplass.

Mens kommunale nettsider ofte er en ren informasjonskanal, har Nacka kommune snudd perspektivet utenfra og inn: Den nye nettsiden er en interaktiv kanal hvor innbyggerne kan interagere direkte med kommunens tjenester. Hele portalen er bygget med utgangspunkt i innbyggernes reise gjennom kommunens tjenester.

Nacka kommune forventer stor innbyggervekst de neste årene. Ambisjonen er at økt digitalisering skal bidra til å opprettholde og forsterke kommunens tjenestetilbud, med samme antall ansatte.

Nacka Kommune

Nacka Kommune

  • 99 000 innbyggere
  • En av Sveriges raskest voksende kommuner
  • Forventer å passere 113 000 innbyggere i 2020
  • 15-20 minutter fra Stockholm sentrum

Åpent digitalt nærvær

Åpent digitalt nærvær

Nacka kommune hadde en ambisjon om å lage en innovativ digital opplevelse både for egne ansatte og brukerne i kommunen. De ønsket løpende dialog med sine interessenter, både internt og eksternt, for å utvikle tjenesten sammen. Målet var å gå fra et tungrodd og teknisk lappeteppe til et åpent digitalt nærvær gjennom moderne tjenestedesign. Samtidig var det viktig for Nacka kommune å lage en personifisert og oppgavefokusert digital arbeidsplass, både for å øke samarbeidet mellom egne ansatte og praktisere åpenhet med befolkningen.

Digital samhandling

Digital samhandling

Hele løsningen er fleksibel og sikker, og gjør at Nacka kommune kan ta til seg ny teknologi for å skape innovative løsninger i møtet med innbyggerne, medarbeiderne og næringslivet i kommunen. Dette handler om å skape ett Nacka der innbyggerne, kommunen selv og øvrige interessenter samhandler for å skape en bra kommune. 

Den digitale arbeidsplassen er medarbeidernes forlengede arm, og speiler deres virkelige arbeidsplass. Løsningen gir samme muligheter som i virkeligheten for samarbeid og kunnskapsdeling mellom kolleger, tilgang til nødvendig verktøy og aktuell informasjon. De mer interne delene av nacka.se har erstattet det gamle intranettet og er bygget opp rundt hvilke oppgaver som skal løses. Ved å ta utgangspunkt i medarbeidernes behov og arbeidssituasjon sikres det at medarbeiderne kan utføre sine oppgaver så effektivt og tilfredsstillende som mulig, selv om de er ute i felt og har mobilen som arbeidsverktøy.

Under arbeidet med Nacka kommunes digitale nærvær, som EVRYs datterselskap NetRelations har stått bak, ble det definert følgende prinsipper: 

  • En felles inngang uansett hvem du er (innbygger, medarbeider osv.)
  • Skal skape forutsetninger for at man kan  ta egne valg
  • Skal signalisere åpenhet, tillit og langsiktig forbedring
  • Skal fremme samspill, kunnskapsdeling og dialog
  • Skal være den opplagte inngangen til service og selvbetjening

Det å bygge denne type løsninger er ikke et spørsmål om å være modig, men om å leve ut vår visjon om åpenhet og mangfold. Dette er enda viktigere i dagens nettverksbaserte samfunn der krav og forventninger til åpenhet og innsyn hos bedrifter og organisasjoner er avgjørende for troverdigheten. Som kommune er innbyggernes tillit avgjørende for vår suksess.

Mats Bohman

Administrative director, Nacka Municipality, city executive office