Årsrapport 2016

Fra styrerommet

Årsrapport 2016

Styret i EVRY

Ola Hugo Jordhøy

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Sjefskonsulent for Mobility and Communication og leder av Teknas bedriftsgruppe i EVRY.

Utdanning: Sivilingeniør innen elektroteknikk fra NTNU og pedagogisk utdanning for sivilingeniører.

Ingrid Lund

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Ansatt som seniorkonsulent. Hun har tidligere vært styremedlem i EDB Norge, EDB ASA, og vararepresentant i styret for Telenors Pensjonskasse.

Utdanning: Grunnleggende utdanning innen rettsvitenskap og jus.

Kristin Krohn Devold

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Administrerende direktør i NHO Reiseliv. Norsk forsvarsminister 2001-2005, Stortingsrepresentant for Høyre 1993-2005, Generalsekretær for Norsk Turistforening 2006 til 2013.

Utdanning: Siviløkonom fra NHH Bergen, mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Leif Teksum

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Lang erfaring fra banksektoren blant annet gjennom 23 år i konsernledelsen for DNB. Innsikt i industrier som shipping, olje og gass, havbruk, industri, eiendom og tjenestesektorene. Erfaring som styremedlem og styreleder i en rekke selskap, blant annet styreleder for Yara International ASA. Partner i Vest Corporate Advisors.

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen.

Louise Sondergaard

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Medlem av Apax Tech & Telco team. Hun begynte i Apax i 2014 og er basert i London. Tidligere har hun arbeidet for McKinsey i London, der hun primært arbeidet med restrukturering, transformasjon og strategi.

Utdanning: MSc (with distinction) fra London Business School og BSc i International Business fra Copenhagen Business School.

Francisco Menjibar

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Principal i Apax Tech & Telco team. Han kom til Apax i 2010 og er basert ved London-kontoret, hvor han fokuserer på teknologi- og telekommunikasjonssektorene. Han har tidligere arbeidet for private equity-selskapet Magnum Industrial Partners og det internasjonale konsulentselskapet Oliver Wyman.

Utdanning: MSc i Computer Science fra Centro Politécnico Superior de Zaragoza (Spania) og en MBA fra The Wharton School of the University of Pennsylvania (Fundacion Caja Madrid stipendiat, Honors).

Salim Nathoo

Styreleder

Erfaring: Partner i Apax Tech & Telco team som holder til i London. Han begynte i Apax i 1999 og er spesialist innen teknologi og telekommunikasjon. Før han kom til Apax var Nathoo konsulent i McKinsey der han spesialiserte seg innen rådgivning til klienter i telekomsektoren.

Utdanning: MBA fra INSEAD og en MA i matematikk fra University of Cambridge.

Rohan Haldea

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Partner i Apax Tech & Telco team. Han har arbeidet i Apax siden 2007 og er basert i London. Før han kom til Apax var han Associate i Bain Capital i deres nordamerikanske private equity divisjon i New York. Der spesialiserte han seg på analyse og gjennomføring av transaksjoner i industri-, logistikk- og detaljhandelssektorene. Haldea har også erfaring som konsulent i McKinsey i India.

Utdanning: MBA fra Harvard Business School og en Bachelor i Technology, Manufacturing Sciences and Engineering fra The Indian Institute of Technology, New Delhi.

Ellen de Kreij

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Medlem av Apax Investor Relations team i London, med særlig fokus på europeiske investorer. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av Apax sitt bærekraftprogram. Hun begynte i Apax i 2002 som direktør for Deal Generation og ble direktør for Investor Relations i 2010.

Utdanning: Mastergrad i nederlandsk Civil Law fra Universitetet i Leiden og en MBA fra Harvard Business School.

Göran Lindahl

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Direktør og administrerende direktør i det globale teknologi- og ingeniørkonsernet ABB Ltd fra 1997 til 2000, og over 30 års erfaring fra ulike stillinger i ABB-gruppen. Lindahl har tidligere sittet i styret til Atlas Copco AB, EI du Pont de Nemours and Company, Sony Corporation, Ericsson og Saab. Han har også vært spesialrådgiver for FNs generalsekretær Kofi Annan.

Utdanning: Mastergrad i elektroteknikk fra Chalmers University of Technology i Gøteborg. Styreleder i IKEA Greentech AB og LivSafe Group, og styremedlem i INGKA Holding BV.

Al-Noor Ramji

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Al-Noor Ramji er Group Chief Digital Officer hos Prudential, med ansvar for utvikling og gjennomføring av en integrert og langsiktig digital strategi for gruppen. Før han startet i Prudential, jobbet han hos Northgate Capital, ansvarlig for teknologiorienterte fond. Han har også jobbet for Misys, et programvareselskap innen financial services, og hatt ledende teknologi- og innovasjonsroller hos BT Group, Qwest Communications, Dresdner Kleinwort Benson og Swiss Bank Corporation.

Utdanning: CFA, BSc Electronics fra University of London.

Eirik Bornø

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Arbeider til daglig som hovedtillitsvalgt i Negotia i EVRY. Han har også vært eiendomsforvalter i selskapet.

Utdanning: ADB-kandidat fra den Polytekniske høyskolen, samt utdannet innen Human Resource Management og arbeidsrett fra Høyskolen i Buskerud.

Jan Dahlström

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Senior prosjektleder i EVRY. Han har hatt styreverv i flere børsnoterte svenske selskaper.

Utdanning: Medisin ved Universitetet i Göteborg og innen Business Engineering ved IHM.

Eierstyring og selskapsledelse

EVRY praktiserer god eierstyring og selskapsledelse som bidrar til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og ledelse.

EVRY Eierstyring og selskapsledelse 2016 pdf0.1MB

Styrets årsberetning 2016

EVRY viser i 2016 økt lønnsomhet og demonstrerer styrket konkurransekraft. Langsiktige kontrakter med strategiske kunder er fornyet, og også nye kunder viser EVRY tillit. Ved inngangen til 2017 er ordrereserven på et rekordhøyt nivå.

EVRY Styrets Årsberetning 2016 pdf0.2MB