Om EVRY

Sentral leverandør for det digitale liv

Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig tjenester levert av EVRY. Selskapet står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester på. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar vi til å utvikle fremtidens digitale samfunn, til beste for våre kunder og samfunnet.

Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig tjenester levert av EVRY. Selskapet står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester på. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar vi til å utvikle fremtidens digitale samfunn, til beste for våre kunder og samfunnet.

EVRY er et ledende nordisk IT-selskap med sterk lokal og regional tilstedeværelse, som leverer virksomhetskritiske løsninger til mer enn 10 000 kunder innen næringsliv og offentlige virksomheter. Selskapet utvikler nye kundesentriske løsninger som gir digitale fortrinn, moderniserer forretningsprosesser og effektiviserer IT-drift. 

Hvert eneste sekund, hele døgnet, logger noen seg inn i nettbanken, henter fram viktige dokumenter på jobben, eller sjekker når neste tog går hjem. EVRY står bak en rekke slike tjenester, av stor samfunnsmessig betydning. 

Våre ansatte har høy utdanning, bred kompetanse og solid erfaring. Ved å både spille på solid lokalkjennskap og trekke veksler på internasjonale ressurser, har vi opparbeidet oss en unik posisjon i det nordiske markedet. Vi tilbyr både industrialiserte tjenester til virksomheter med behov for standardløsninger, og løsninger som krever bransjemessige og regulatoriske tilpasninger.EVRY er organisert i markedssegmentene EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige. EVRY Financial Services leverer tjenester til bank og finans med et internasjonalt nedslagsfelt, mens EVRY Norge og EVRY Sverige betjener alle andre sektorer i respektive markeder. 

Vi tilbyr våre kunder lokale og globale leveransemodeller. De tre markedssegmentene leverer infrastruktur- og outsourcingstjenester gjennom Operations, som også har leveransekapasitet i form av offshoring i India, nearshoring i Ukraina og førstelinje kundeservice i Latvia. Cloud Services utvikler konsepter og tilbyr rådgivning tilknyttet skytjenester. Som en integrert del av tjenestetilbudet har EVRY inngått strategisk samarbeid med globalt ledende aktører som IBM, Microsoft, Google, Amazon, Apple, Facebook og Method. Digital Services har digital spisskompetanse til å hjelpe kunder med å utvikle nye forretningsmodeller og innovative løsninger til sluttkunder.

EVRY har 8 864 fulltidsansatte fordelt på Norge, Sverige, Danmark, Finland, India, Storbritannia, Ukraina, Latvia og Bulgaria. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo.

Viktige hendelser i 2016

Første kvartal: Innovasjon og salg


 • I begynnelsen av januar forlenger og utvider Aibel avtalen med EVRY som driftspartner, integrator og teknisk forvalter av IT-tjenester. EVRYs leveranser inkluderer nå hele Aibels globale virksomhet.
 • Nye Veier AS velger EVRY til rådgivning, drift og forvaltning av selskapets IT-portefølje, herunder telefoni, driftsplattform, maskinvare og nettverk. 
 • NSB begynner å ta i bruk mobilt billettsalg fra EVRY. Nærmere 1 300 håndholdte salgsterminaler med ny programvare skal gi enklere og mer effektivt billettsalg ombord i togene. 
 • EVRY lanserer Center of Excellence for digital transformasjon, og satser med dette ytterligere på å realisere kundenes digitale muligheter.
 • Avtalen om helhetsleveranse av IT-støtte til Timrå kommune i Sverige forlenges.
 • ONE Nordic forlenger samarbeidet med EVRY. Den nye avtalen skal modernisere IT-miljøet ytterligere.
 • EVRY tegner avtale med Mälarenergi AB i Sverige, som omfatter en helhetsløsning for kundetilpasset fakturahåndtering og SMS-tjenester.

Andre kvartal: Nye partnere og storkunder


 • EVRY inngår samarbeid med Method, og etablerer det strategiske designmiljøet EVRY Strategic Design Lab. 
 • Västra Götalandsregionen velger EVRY og Orbit til å drifte et felles IT-system for sykehusene i regionen.
 • Et av Sveriges største elnett-selskap, Ellevio, velger EVRY som hovedleverandør av IT-tjenester.
 • EVRY kjøper IT Nor, og styrker posisjonen som Norges ledende ERP-miljø.
 • Det Digitale Vest-Agder velger EVRY som strategisk samarbeidspartner for selskapets digitaliseringsarbeid.
 • EVRY og mCASH lanserer KID-fri fakturabetaling på mobilen.
 • EVRY inngår avtale med svenske Riksdagsförvaltningen om leveranse og innføring av lønns- og personalsystemet Primula.
 • Det blir tegnet en omfattende avtale om IT-driftstjenester med bygg- og eiendomsutviklingsselskapet NCC. 
 • EVRY inngår avtale med Holmgrens Bil, en av Sveriges største private bilforhandlere. Avtalen innebærer totalansvar for selskapets IT-drift, inkludert Service Desk og supportfunksjon.
 • EVRY lanserer «Workplace by Facebook» som første IT-selskap i Norden, og får en mer transparent og dynamisk internkommunikasjon.
 • EVRY og Storebrand inngår konsernavtale om CaaS - leveranse av PCer som en tjeneste. Avtalen innebærer administrasjon og håndtering av alle Storebrands bærbare og stasjonære PCer, samt brukerstøtte. 
 • Helse Midt-Norge IT utvider sin tjenesteportefølje fra EVRY, og tar i bruk EVRY Multikanal for å forenkle og digitalisere samhandlingen med innbyggere og næringsliv.
 • Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Sparebanken Sør inngår avtale med EVRY om bruk av betalings-appen SPING.
 • EVRY får andreplass i kategorien «Konsulenttjenester» i den årlige Radar-undersøkelsen, som undersøker kundetilfredshet og kvalitet hos Sveriges IT-leverandører. 
 • Sveriges raskest voksende selskap, Infrastructure Services Group, velger EVRY som leverandør av skytjenester.

Tredje kvartal: Store kontrakter og nyetableringer


 • EVRY annonserer kjøp av Gecko Informasjonssystemer. Oppkjøpet er en del av EVRYs strategi om å bli ledende leverandør innenfor arkiv og saksbehandling til offentlig sektor.
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) velger EVRY som partner på drift av sin SAP-løsning.
 • EVRY lanserer EVRY Cloud Services, som skal fange vekstpotensialet i markedet for skytjenester. 
 • Byggmax i Sverige forlenger samarbeidet med EVRY, med en avtale som innebærer drift av Byggmax applikasjoner og IT-miljø. 
 • Telenor velger EVRY som samarbeidspartner for sin digitale transformasjon. EVRY blir leverandør av IT-infrastruktur og skytjenester til Telenor i Norden. 
 • EVRY lanserer nye skyløsninger med global kapasitet og trygg lagring av data i Norge, basert på IBM Cloud. 
 • Google og EVRY inngår et viktig strategisk partnerskap for å utnytte vekstpotensialet i markedet for skytjenester i Norden.

Fjerde kvartal: Veksten akselererer


 • Wilhelmsen IT Services forlenger samarbeidet med EVRY. Avtalen omfatter drift, overvåkning og back-up av selskapets IT-plattform. 
 • SINTEF og EVRY inngår avtale om etablering og drift av verdensledende skytjenester med moderne lagringsteknologi og automatiserte løsninger. Målet er forenkling av hverdagen for forskere, og raskere innovasjonsprosesser.
 • EVRY inngår global partneravtale med Facebook og «Workplace by Facebook». 
 • EVRY inngår partneravtale med det ledende internasjonale teknologiselskapet Giesecke & Devrient om mobile betalingsløsninger. 
 • Sparebanken Sør lanserer mobil kortbetaling til sine kunder. Den nye kortbetalingstjenesten baserer seg på NFC og EVRYs mobile betalingsplattform. 
 • Posten Norge velger EVRY som leverandør av IT-infrastruktur og skytjenester på norsk jord. 
 • EVRY og det svenske digitale byrået NetRelations fusjonerer, og blir en av Sveriges ledende aktører innen digitale tjenester. 
 • SpareBank 1 forlenger samarbeidet med EVRY på banktjenester, kjernebank- og betalingsløsninger. 
 • Frende Forsikring velger EVRY som strategisk samarbeidspartner i sin satsning på en ny kjerneløsning for gruppelivs- og pensjonsforsikringsløsninger.
 • Handelsbanken Norge og EVRY lanserer bankkort for kontaktløs betaling. 
 • Fredrikstad kommune lanserer ny, digital varslingsløsning fra EVRY.
 • Domstoladministrasjonen og EVRY inngår avtale om driftstjenester, modernisering og digitalisering av domstolenes tjenester.
 • EVRY og New Wave lanserer en ny digital web-plattform for kreative løsninger og visuell profilering.
 • EVRY utvider samarbeidet med Posten og utvikler skyløsninger for Digipost. 
 • EVRY og Handelsbanken Norge inngår en omfattende strategisk avtale om leveranse av kjernebank- og betalingsløsninger. 
 • Det vellykkede samarbeidet med IBM om basis infrastrukturtjenester utvides. Alle kunder kan nå dra nytte av IBMs innovative skyteknologi og EVRYs verdiøkende tjenester.
 • Satsningen på skytjenester styrkes gjennom et nytt samarbeid med Amazon.
 • EVRY og Fana Sparebank inngår ny avtale om leveranse av bank- og driftstjenester, kjernebank- og betalingsløsninger samt nye selvbetjeningsløsninger for bankkundene.
 • NordPool forlenger sin avtale med EVRY om drift av selskapets IT-plattform.