VÅR STRATEGI – DIGITAL ADVANTAGE

Når kundens kunde bestemmer

Teknologiutviklingen går raskt. Virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og kunstig intelligens er teknologiområder som de fleste av oss vil stifte nærmere bekjentskap med de nærmeste årene. I EVRY motiveres vi av å utvikle løsninger som gjør hverdagen enklere for innbyggerne, bedrifter mer konkurransedyktige og samfunnet bedre.

Teknologiutviklingen går raskt. Virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og kunstig intelligens er teknologiområder som de fleste av oss vil stifte nærmere bekjentskap med de nærmeste årene. I EVRY motiveres vi av å utvikle løsninger som gjør hverdagen enklere for innbyggerne, bedrifter mer konkurransedyktige og samfunnet bedre.

Utviklingen av internett, sensorteknologier, mobil datakommunikasjon og skytjenester gjør at vi har større tilgang på data, applikasjoner og prosessorkraft enn noen gang. Mulighetene er nærmest uendelige. Utfordringen er å nyttiggjøre teknologien, og skape løsninger som gir merverdi. I EVRY er vi brennende opptatt av gode løsninger og samarbeider derfor nært med våre kunder. Vår ambisjon er å gjøre innsikt om til idéer, og idéer om til konkrete løsninger.

“I EVRY er vi brennende opptatt av gode løsninger. Vi samarbeider derfor nært med våre kunder, og vår ambisjon er å gjøre innsikt om til idéer, og idéer om til konkrete løsninger.”

Strategisk partnerskap

EVRY har inngått strategisk partnerskap med globale aktører som IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services og Facebook. Dette gir oss tilgang på teknologi og spisskompetanse, og utgjør en plattform for de løsningene vi leverer. Vi tror skyplattformen er sentral i fremtidens løsninger. Skytjenester gir finansiell fleksibilitet, skalerbare tjenester og tilgang på applikasjoner og datakraft for selv de mest avanserte løsninger. Kunstig intelligens er eksempel på et område hvor skytjenester spiller en avgjørende rolle for tilgjengelighet.  

Samtidig vet vi at våre kunder opererer i ulike virkeligheter. Systemkompleksitet, samt lovpålagte krav til sikkerhet, personvern og lagring varierer. Vi er derfor opptatt av å optimalisere systemer basert på kundens ønsker og behov. Et nært samarbeid med et mangfold av globalt ledende leverandører er derfor en bærebjelke i EVRYs strategi for å levere integrerte og kundetilpassede løsninge

Digital transformasjon

Digitalisering og digital forretningsutvikling er en endringsreise som påvirker alle deler ved en virksomhet. Fra forretningsmodell og strategi til ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Bedrifter som skaper en god dialog med kundene, samler og bearbeider informasjon, skreddersyr tilbud og agerer raskt på tilgjengelig informasjon, oppnår konkurransefortrinn. Tilsvarende kan offentlige virksomheter som klarer å modernisere, effektivisere og tilpasse tjenester spare betydelig beløp og frigjøre verdifulle ressurser. Verdiøkende løsninger har en viktig ting til felles: De oppleves relevante og gir verdi til sluttbrukeren.

Designtenkning

EVRY innledet i 2016 et partnerskap med Method Inc. – et av verdens mest anerkjente selskaper innenfor designtenkning. Bakgrunnen for dette var erkjennelsen av at utviklingen av digitale fortrinn krever mer enn teknologisk kunnskap. Det krever også forståelsen for hvilke løsninger våre kunders kunder, ønsker og ser behov for i dag – og i fremtiden. Når den innsikten er opparbeidet bygger vi bro mellom strategiske valg og teknologisk mulighetsrom. Samarbeidet med Method har materialisert seg gjennom åpningen av EVRY Strategic Design Lab. Denne enheten gir oss verktøy og metodikk til å bygge bro mellom utforskning av idéer, strategi og teknologi. Prøveprosjekter og pilotering står sentralt i metodikken. Vi tror evne og vilje til å teste idéer i en tidlig fase vil kjennetegne fremtidens vinnere. EVRY skal være en partner som muliggjør dette på en innovativ og risikooptimal måte.

I løpet av det første året har det vært en rekke kunder innom EVRY Strategic Design Lab. Temaene har blant annet vært fremtidens bank, fremtidens smarte byer, fremtidens varehandel og fremtidens kundeservice. Sammen med eksisterende og nye kunder har vi tatt del i spennende tanker, ambisiøse prosjekter og verdiøkende løsninger.

Digitale fortrinn som setter spor

EVRY vil i årene fremover styrke strategien knyttet til det å skape digitale fortrinn som setter spor. Dette krever store endringer i EVRY. Vi må sette inn betydelige ressurser i utvikling av vår kompetanse, og  arbeide aktivt for å tiltrekke oss nye talenter. Vi må endre vår arbeidsmetodikk og heve kvaliteten på råd og løsninger vi tilbyr våre kunder. 2016 var året da vi fikk på plass partnerskap og metodikk som gjør oss til en mer verdifull samarbeidspartner. Det endelige beviset vil likevel alltid ligge i kvaliteten og verdibidraget på de løsningene vi leverer. Vi må hele tiden heve listen for å fortjene vår plass som en digital løsningspartner.