Skytjenester

Intensivert satsning på skytjenester

Markedet for skytjenester modnes og vokser hurtig. EVRY har lagt bak seg et år med en intensivert satsning på nettskyen, og er godt rustet til å møte den økte etterspørselen.

Markedet for skytjenester modnes og vokser hurtig. EVRY har lagt bak seg et år med en intensivert satsning på nettskyen, og er godt rustet til å møte den økte etterspørselen.

Dagens virksomheter har behov for infrastrukturtjenester som støtter ny teknologi og digitale forretningsprosesser. Ved å flytte deler av IT-porteføljen fra egne servere til skyen skaper man grunnlag for økt innovasjon og en kostnadseffektiv og skalerbar infrastruktur. EVRY tilbyr rådgivning, arkitektur, design, implementering og drift på de ulike skyplattformene ved hjelp av våre sertifiserte konsulenter i Norge, Sverige og India.

Nytt forretningsområde

EVRY hjelper kunder med å effektivisere driften, øke innovasjonstakten og dermed skape forretningsmessige verdier. Skytjenester er fleksible, skalerbare og gir rask tilgang til innovative applikasjoner. Vår anbefaling  er derfor å flytte så mye som mulig til skyen, så raskt som mulig. Samtidig har vi forståelse for og innsikt i kompleksiteten som er knyttet til «legacy», sikkerhet, compliance og regulatoriske forhold. I samarbeid med kundene utarbeider EVRY en skystrategi som omfatter alle steg i prosessen; fra analyse av virksomhetens muligheter i skyen, til løsningsarkitektur, implementering og migrering, samt forvaltning av skytjenestene på kundens vegne.

For å utnytte vekstpotensialet i det nordiske markedet, etablerte EVRY høsten 2016 forretningsområdet EVRY Cloud Services. Det er essensielt for EVRY å ha ledende kunnskap og kapasitet på dette området, og det er iverksatt en storstilt rekrutteringsprosess for å videreutvikle EVRYs tjenestetilbud og hjelpe kunder over i skyen. Ambisjonen er at 100 nye nettskyspesialister skal ansettes i EVRY i løpet av 2017.

IBM-suksess utvides

I 2015 inngikk EVRY og IBM et langsiktig strategisk samarbeid på basis infrastrukturtjenester. Dette er blitt svært godt mottatt av kundene. Samarbeidet har ført til etablering av nye skyløsninger i verdensklasse i det nordiske markedet og EVRYs største kunder flyttes fortløpende over. Samarbeidet med IBM ble i 2016 utvidet, slik at alle kunder skal kunne dra nytte av fordelene med moderne skytjenester. EVRY fortsetter å lede utviklingen av verdiøkende tjenester og kombinerer dette med IBMs innovative skyteknologi og globale tilstedeværelse. Dette gir kundene markedsledende infrastruktur, økt fleksibilitet i deres digitaliseringsløp, og raskere time-to-market for nye tjenester.

Partnerskapet mellom IBM og EVRY sikrer ikke bare tilgang til en bransjeledende privat skyplattform, men direkte tilgang til den globale IBM Bluemix plattformen – en plattform som sikrer effektiv implementering, sikker tilgjengelighet og global skalerbarhet for enhver skyarkitektur kunden måtte velge – på nordisk jord.

Strategiske samarbeidsavtaler

For å posisjonere EVRY som den ledende leverandøren av skytjenester i Norden er det inngått strategiske samarbeidsavtaler med IBM, Microsoft, Google og Amazon Web Services. EVRY har med dette inntatt posisjonen som en uavhengig teknologipartner som kan hjelpe kunder med å utnytte det beste fra alle de ledende skyleverandørene. Kunder som ønsker å benytte offentlige nettskyer tilbys dette både via Microsoft, Amazon Web Services, Google og IBM. De med behov for private nettskyer tilbys dette via dedikerte datasentre med enten Microsoft Azure eller IBM Bluemix.

EVRY betjener også kunder som trenger hybride skyløsninger, og de som ønsker å flytte selektive deler av sin tradisjonelle IT til enten private eller offentlige sky- tjenester. Ved hjelp av selskapets Cloud Management Platform, kan EVRY effektivt transformere kundenes løsninger.

Katalysator for kundenes skysatsning

En av de største utfordringene EVRYs kunder står overfor er evnen til å transformere forretningsapplikasjoner, slik at de kan utnytte fordelene med moderne skytjenester. DevOps-metodikk og containere er viktige hjelpemidler i denne transformasjonen. EVRY har styrket kompetansen og kapasiteten på dette ved å inngå partnerskap med Rancher Labs, som er en av verdens ledende leverandører på området med sin «container management»-tjeneste. Denne støtter alle de ledende container-plattformene i verden. Samarbeidet gjør kunder i bedre stand til å utnytte DevOps-metodikk ved å kombinere skyplattformer fra flere leverandører, uten å måtte binde seg til én leverandør. EVRY vil som et ledd i samarbeidet tilby tjenesten “Distributed Container Service”, der kundene kan administrere containere i én enkelt løsning, uavhengig av skyplattform.

Godt posisjonert

Allerede i dag er EVRY en av de største Microsoft-partnerne i Norden, og har som mål å bli et av de første selskapene i Norden som leverer tjenester på Microsoft Azure Stack. Når dette ses i sammenheng med IBM-samarbeidet, og partnerskapene med Google og Amazon Web Services, har EVRY det mest omfattende og virkelig teknologi- uavhengige skytilbudet på markedet i dag. EVRYs partnersamarbeid og leveransemodell gjør det mulig å levere den riktige skyplattformen for enhver organisasjon, uansett type eller størrelse. Selskapets teknologiuavhengige tilnærming gjør EVRY til en god rådgiver for hvilken løsning som best passer den enkelte kundes behov og krav. Samtidig kan EVRY administrere kunders hybride eller multiskymiljøer, og ta et helhetlig ansvar for deres IT-tjenester.

ALLSKOG: Nettskyen gir mer effektiv skogdrift
IT-sjef Eirik Wean i skogeierforeningen ALLSKOG ønsket å modernisere IT-tjenestene, fordi eksisterende løsninger krevde mye support og la beslag på ressurser. En rekke alternativer ble evaluert før valget falt på en skybasert løsning. 

Som andre bransjer endrer også skogbruksnæringen seg raskt. For å møte endringene er det viktig å kunne levere produktivitetsøkende tjenester raskt, og uten store investeringer. 

ALLSKOG vurderte å fortsette med outsourcing hos en driftspartner, satse på egne løsninger, og gå for en skybasert løsning. EVRY gjorde en analyse av behov og muligheter, og landet sammen med ALLSKOG på en skyløsning fra Microsoft Azure.

EVRYs konsulenter sørget for en nøye planlagt flytteprosess, som ble gjennomført uten å påvirke den daglige driften. Eksisterende driftsmiljø ble erstattet med Azure-baserte tjenester, inkludert virtuelle maskiner og overvåking. Samtidig gikk organisasjonen over på Office 365, noe som gjorde servere som tidligere kjørte e-post, SharePoint og Skype for Business overflødige.

– Etter flytteprosessen ligger mesteparten av våre forretningskritiske IT-løsninger i Azure. Office-programmer, SuperOffice, Visma, diverse kartverktøy og andre applikasjoner er lett tilgjengelig, uansett hvor brukerne befinner seg. Hastighet og stabilitet er like bra eller bedre enn tidligere, og det er ikke lenger skepsis til å ha dataene i skyen, sier Eirik Wean.   

En av de viktigste gevinstene er at den skybaserte løsningen frigjør tid til å fokusere på utviklingsprosjekter. 

– Vi er nå i gang med å utvikle nye tjenester, blant annet en iPad-basert kontraktsløsning for bruk ute i skogen, videreutvikling av beslutningsstøttesystemer og et nytt timeføringssystem som vil gi oss bedre oversikt og kontroll. Vi vurderer også å ta i bruk Microsoft PowerApps som vil muliggjøre helt nye måter å jobbe på i felt, forteller Eirik Wean.

Dualog: Skytjenester forenkler fiskernes hverdag
Dualog har startet en digital revolusjon av fiskerinæringen. Sentralt i dette arbeidet er et system for innsamling og distribusjon av data fra fiskefartøy. EVRY har bistått med skytjenester fra Google G Suite. 

Skippere og rederier har behov for enkel og effektiv innsamling av data som gir kommersiell nytteverdi og genererer myndighetspålagte rapporter til Fiskeridirektoratet. I tillegg trenger næringen oversikt over fangster, fiskeslag og hvilke fiskefelt som til enhver tid gir den beste fangsten.

For å ivareta disse behovene har Dualog utviklet eCatch. Løsningen består av en app som installeres på nettbrett som skipperne ombord i fiskefartøyer betjener, og portalen myecatch.com for meldingsformidling til Fiskeridirektoratet.

– Vi er sikre på at eCatch vil forenkle hverdagen til fiskere, gi rederiene bedre styringsinformasjon og enklere innrapporteringer til Fiskeridirektoratet, sier salgsdirektør Silje Moan i Dualog.

– Fiskeridirektoratet benytter mottatte data til ressursovervåking og kontroll av fiskeflåtens fangst- og fiskeriaktivitet. Skipper og rederi benytter informasjon som bygges opp i kundeportalen myecatch.com til dokumentasjon, planlegging, salg og reklamasjon – og kan ta raskere og bedre beslutninger, fortsetter Silje Moan.