FORRETNINGSPLAN

Høye ambisjoner og effektiv gjennomføring

EVRY fikk nye eiere i første kvartal 2015, og ny konsernsjef kom på plass kort tid etter. Det ble igangsatt en grundig gjennomgang av selskapet. Konklusjonen var at kostnader og utgifter ikke stod i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt.

EVRY fikk nye eiere i første kvartal 2015, og ny konsernsjef kom på plass kort tid etter. Det ble igangsatt en grundig gjennomgang av selskapet. Konklusjonen var at kostnader og utgifter ikke stod i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt.

Organisasjonsmodellen var unødvendig komplisert og ansvarslinjene ikke tydelige nok. Samtidig var tilfredsheten blant de ansatte på et lavere nivå enn ønsket og kundetilfredsheten sterkt varierende. EVRY iverksatte derfor en snuoperasjon for å tilpasse selskapet etter markedet og komme i posisjon for vekst og utvikling. En rekke forbedringstiltak ble implementert allerede fra andre kvartal i 2015.

Det ble lagt en ny forretningsplan med fire tiltaksområder: Solid fundament, Operasjonell utvikling, Kundesentrisk utvikling, og Medarbeiderengasjement og kultur. Et femte tiltaksområde er Innovasjon og kvalitet, som er en integrert del av de andre områdene. Vi bygger vår rapportering på disse tiltaksområdene.

Tiltaksområder i 2016


EVRY har jobbet målrettet med disse tiltaksområdene i 2016 og har oppnådd gode resultater:

  • Høstet positive effekter av ny strategi og forenklet driftsmodell  
  • Akselerert transformasjon av  infrastruktur-tjenester, basert på vårt globale partnerskap med IBM
  • Stabil drift med mer proaktivt fokus på kvalitet og leveranser 
  • Kostnadsreduksjoner implementert og store kundeavtaler inngått
  • Strategiske oppkjøp har styrket markedsposisjonen i Norge og Sverige 
  • Revitalisert satsning på skytjenester gjennom etablering av Cloud Services og globale partnerskap
  • Nytt vekstinitiativ ved etableringen av Strategic Design Lab, som bidrar til å redefinere kunders forretningsprosesser, skaper bedre kundeopplevelser, gir økt innovasjon og konkurransekraft

Virksomhetsmål

2015

2016

Kundetilfredshet

Kontinuerlig forbedre og øke kundetilfredsheten på tvers av alle forretningsenheter.

Results 2015
75

Results 2016
77

75

77

Ordrereserve

Fortsette å øke lønnsomheten på tvers av alle forretningsenheter gjennom beste praksis og bruk av innovasjon og ny teknologi.

Results 2015
NOK 17,1 MRD

Results 2016
NOK 20,8 MRD

NOK 17,1 MRD

NOK 20,8 MRD

Normalisert EBITA margin

Utnytte vår store kundebase og sterke portefølje av produkter og tjenester for ytterligere å akselerere organisk vekst på tvers av alle forretningsenheter.

Results 2015
6.3 %

Results 2016
10.8 %

6.3 %

10.8 %

Medarbeidertilfredshet

Sørge for å tiltrekke, utvikle og beholde de høyest motiverte, engasjerte og kompetente medarbeiderne i vår bransje.

Results 2015
75,4 poeng

Results 2016
80,1 poeng

75,4 poeng

80,1 poeng

EVRY Forretningsplan 2016 pdf1.0MB