Årsrapport 2016

Årsregnskap med noter

Nøkkeltall for forretningsområdene

2012 - 2016

NOK mill  2016  2015  2014  2013  2012 
EVRY Financial Services           
Driftsinntekter  3 133  3 613  3 682  3 554  3 339 
Normalisert EBITA  415  392  371  326  314 
Normalisert EBITA-margin  13,2 %  10,9 %  10,1 %  9,2 %  9,4 % 
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  182  205  115  188  199 
Antall ansatte  1 238  1 299  1 457  1 490  1 490 
EVRY Norge*           
Driftsinntekter  5 669  5 761  6 093  6 180  6 607 
Normalisert EBITA  430  111  322  359  356 
Normalisert EBITA-margin  7,6 %  1,9 %  5,3 %  5,8 %  5,4 % 
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  64  130  255  334  209 
Antall ansatte Norge  2 361  2 660  3 344  3 378  3 457 
Antall ansatte Global Delivery      3 103  2 861  2 440 
* inkl. Global Delivery årene 2012-2014           
EVRY Sverige           
Driftsinntekter  3 245  3 430  3 472  3 293  3 307 
Normalisert EBITA  305  232  255  213  234 
Normalisert EBITA-margin  9,4 %  6,8 %  7,3 %  6,5 %  7,1 % 
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  53  65  80  66  61 
Antall ansatte  1 778  1 939  2 218  2 308  2 305 

Nøkkeltall for konsernet

2012 - 2016

  2016  2015  2014  2013*  2012** 
Nøkkeltall (NOK mill)           
Driftsinntekter  12 246  12 860  12 773  12 600  12 731 
EBITDA  1 217  -938  1 020  1 128  1 010 
EBITDA margin  9,9 %  -7,3 %  8,0 %  8,9 %  7,9 % 
Normalisert EBITDA  1 583  1 278  1 290  1 219  1 141 
Normalisert EBITDA margin  12,9 %  9,9 %  10,1 %  9,7 %  9,0 % 
EBITA  947  -1 405  543  673  484 
EBITA margin  7,7 %  -10,9 %  4,2 %  5,3 %  3,8 % 
Normalisert EBITA  1 322  811  813  764  691 
Normalisert EBITA margin  10,8 %  6,3 %  6,4 %  6,1 %  5,4 % 
Antall ansatte  8 864  9 422  10 350  10 323  9 873 
Ordrereserve  20 800  17 100  18 000  16 600  15 300 
Nøkkeltall per aksje (NOK)           
Resultat per aksje  1,12  -5,28  -3,26  -0,29  0,60 
Normalisert resultat per aksje  2,18  1,15  1,85  1,49  1,16 
Fri kontantstrøm per aksje  3,61  2,22  2,44  1,77  1,11 
Bokført egenkapital per aksje  0,73  8,03  16,02  20,04  20,46 
Gjennomsnitt antall utestående aksjer  267 187 441  267 187 441  266 994 898  266 798 981  266 421 202 
Soliditet           
Egenkapitalgrad  2 %  19 %  40 %  45 %  45 % 
Gjeldsgrad  31,17  1,87  0,60  0,55  0,55 
Netto rentebærende gjeld (NOK mill)  6 041  4 008  2 568  2 966  3 007 
Likviditet (NOK mill)           
Likviditetsbeholdning  990  900  616  683  561 
Likviditetsreserve  2 799  2 209  2 414  2 145  2 013 
Operasjonell kontantstrøm  306  217  973  1 027  723 
Normalisert operasjonell kontantstrøm  1 280  1 002  1 068  1 099  807 
Investeringer i varige driftsmidler  161  297  398  484  425 
Investering i egenutviklet programvare  189  147  93  143  86 
Salg av varige driftsmidler (salgssum)  35  34  75 
Fri kontantstrøm  964  592  652  473  297 
Cash conversion  108,0 %  97,8 %  93,9 %  104,5 %  88,9 % 
Cash conversion etter investeringer  88,0 %  65,8 %  61,7 %  53,2 %  44,2 % 

*  2013 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014, samt klassifisering av EVRY Danmark A/S som «ikke videreført virksomhet».

**  2012 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IAS 19 (pensjon) med effekt fra 1. januar 2013.

EVRY Årsregnskap med noter 2016 pdf1.2MB