BREV FRA CFO

Akselerert organisk vekst

EVRY jobber målbevisst med å bli det ledende IT-selskapet i Norden. I 2016 har vi opplevd betydelig fremgang.

EVRY jobber målbevisst med å bli det ledende IT-selskapet i Norden. I 2016 har vi opplevd betydelig fremgang.

Optimalisering av kostnadsstrukturen har vært et grunnleggende element de siste årene. Det er gjennomført målrettede og tydelige tiltak for å forenkle organisasjonsstrukturen, ta ned administrative kostnader og redusere faste kostnader knyttet til infrastrukturvirksomheten. De strategiske partnerskapene med flere større teknologibedrifter, og her særlig med IBM, har gjort det mulig å modernisere virksomheten på en kostnadseffektiv måte, og forsterket vårt fokus på utvikling av verdiøkende tjenester. Gjennom dette strategiske partnerskapet får EVRY tilgang til førsteklasses teknologiløsninger, og kan tilby konkurransedyktige skytjenester og hybridløsninger for både store, mellomstore og små virksomheter.

I EVRY legges det vekt på tydelig ansvarsdeling og etablering av en prestasjonskultur. Etter å ha gjennomført flere organisatoriske grep i 2015 evnet virksomheten i langt større grad å rette fokuset mot kunder og marked i 2016. Det ble signert kontrakter for en verdi av 14,0 milliarder kroner, en økning på 40 prosent fra 2015. Det rekordhøye salget gjorde at EVRY gikk ut av 2016 med en ordrereserve på 20,8 milliarder kroner. En økning på NOK 3,7 milliarder fra utgangen av 2015.
EVRY har samtidig jobbet målrettet med å sikre «operational excellence» på tvers av bedriften og herunder spesielt med å optimalisere ressursutnyttelsen. Den månedlige faktureringsgraden har økt fra 74,4 prosent i 2015 til 82,4 prosent i 2016. I sum har forbedringstiltakene bidratt til at EVRY i 2016 nådd en normalisert EBITA margin på 10,8 prosent mot 6,3 prosent året før. 

Utfordringen for EVRY i årene fremover blir å sikre en lønnsom vekst for selskapets aksjonærer. Endringsviljen og prestasjonene i 2016 gir oss grunn til å tro at denne ambisjonen er realistisk. Et marked med mange muligheter, rekordhøye ordrebøker, en god kostnadsstruktur og redusert risiko er viktige byggeklosser. Den organiske veksten for 2016 endte på - 0,9 prosent, men vi så en klar positiv trend gjennom året med en organisk vekst på 1,5 prosent i andre halvår, og med 2,2 prosent i årets siste kvartal.  

I løpet av 2016 har EVRY også styrket sin posisjon blant våre kunder og medarbeidere, og vi opplever økt score både på kunde- og medarbeiderundersøkelser. I 2017 skal vi ta nye steg i omstillingsreisen, for i en prestasjonskultur er det ingenting som er mer naturlig enn å legge listen enda høyere.

“I en prestasjonskultur er det ingenting som er mer naturlig enn å legge listen enda høyere.”