ÅRSRAPPORT 2017

Kultur for innovasjon & vekst

Scroll, sveip eller bruk tastaturpiler for å navigere

I 2017 har det vært jobbet med å skape en sterk vekstkultur i EVRY. I tillegg til satsningen på eksisterende tjenesteportefølje, har det vært en målbevisst utvikling av nye vekstområder. For å skyte fart har det vært en omfattende rekruttering av medarbeidere med ekspertise på nye teknologiområder som kunstig intelligens, robotisering, maskinlæring og tingenes internett.

BREV FRA KONSERNSJEF

Vi bygger en vekstkultur

EVRY har fra 2015 arbeidet etter en forretningsplan der målet er å skape Nordens klart ledende IT-selskap. I 2017 har vi iverksatt nye tiltak for å realisere vår ambisjon.

Les mer

Nøkkeltall

Driftsinntekter 2017

12.6
BN

EVRY Konsern

Driftsinntekter (NOK mill)

Normalisert EBITA (NOK mill)

Normalisert operasjonell kontantstrøm (NOK mill)

Ordrereserve (NOK mrd)

Antall ansatte

Vår klimapåvirkning

0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
A
2016
A-
2017

Rangering fra Carbon Disclosure Project (CDP) som viser bedrifters miljøpåvirkning.

Vi former fremtiden – i dag

EVRY søker hele tiden etter teknologier og løsninger som gir våre kunder forretningsmessige fortrinn. Ny teknologi gir nye muligheter, og EVRY satser både på innovasjon, kompetanse og kultur – for å utvikle nye digitale tjenester som bidrar til å forme fremtiden.

LES MER

emerging tech

edge

innovasjon

design thinking

automation

artificial intelligence

gdpr

blockchain

cloud

Digitale kundefortrinn

EVRYs kunder ønsker å effektivisere og forenkle sine arbeidsprosesser, bedre konkurransekraften, øke kvaliteten i det de gjør, skape gode kundeopplevelser og oppnå bedre compliance i sitt daglige arbeid. EVRY hjelper kunder med å lykkes med dette, gjennom bruk av ny teknologi.

LES MER

Visjon

Creating digital advantage for tomorrow´s leaders

Forretningsidé

Together, we identify opportunities and deliver superior solutions, creating tangible value for our customers and society as a whole

Verdier

> Anticipate needs > Go beyond expectations > Perform together > Empower and inspire

Våre virksomhetsmål

Sørge for å tiltrekke, utvikle og beholde de høyest motiverte, engasjerte og kompetente medarbeiderne i vår bransje

Kontinuerlig forbedre og øke kundetilfredsheten på tvers av alle forretningsenheter

Fortsette å øke lønnsomheten på tvers av alle forretningsenheter gjennom beste praksis og bruk av innovasjon og ny teknologi

Utnytte vår store kundebase og sterke portefølje av produkter og tjenester for ytterligere å akselerere organisk vekst på tvers av alle forretningsenheter

Digital samfunnsaktør

Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig tjenester levert av EVRY. Selskapet står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester på. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar vi til å utvikle fremtidens digitale samfunn, til det beste for våre kunder, deres kunder og innbyggere.

LES MER

Viktige hendelser i 2017

jan.

02.01

EVRY og RANCHER LABS

EVRY og Rancher Labs inngår langsiktig partnerskap for å utvikle og implementere containertjenester og akselerere bruken av DevOps i Norden.

02.01

Landshypotek Bank

Landshypotek Bank inngår avtale om å forenkle og effektivisere bankens låneprosesser.

01.02

«100 digitale talenter»

Storstilt rekrutteringskampanje iverksettes for å hente nyutdannede IT-arbeidere til EVRY i Norge og Sverige. Omlag 420 kandidater søkte på 100 stillinger.

20.03

Automatisk byggesaksbehandling

Automatisk byggesaksbehandling basert på kunstig intelligens lanseres med Bodø og Kongsberg kommune som første kunder.

12.06

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank forlenger samarbeidet med EVRY, som skal fortsette å forvalte Riksbankens IT-infrastruktur.

12.06

Kognitivt kundesenter

Lansering av ny tjeneste: Kunstig intelligens skal gi bedre og mer proaktiv kundeservice.

21.06

Oslo Børs

EVRY noteres på Oslo Børs, en av årets største børsintroduksjoner i Norden.

04.07

Tier 3-sertifisering

EVRYs skybaserte datasenter på Fet tilfredsstiller et høyt internasjonalt kvalitetskrav og sertifiseres som Tier 3 av Uptime Institute.

10.07

Microsofts Azure Stack lanseres globalt

EVRY blir som sentral utviklingspartner blant de første i verden som tilbyr den private skyplattformen.

31.08

EVRY Digital Platform Services

Forretningsområdene Cloud Services, Operations og Global Delivery slås sammen til forretningsområdet EVRY Digital Platform Services.

11.09

Statoil

Statoil inngår en femårig rammeavtale som innbefatter kjøp av konsulenttjenester innen bl.a. Data Science & Analytics, kunstig intelligens, maskinlæring, robotics og tingenes internett.

02.10

Aktia Bank

Finske Aktia Bank inngår avtale om leveranse av hele verdikjeden for kortbetaling.

27.11

Fjellinjen

Fjellinjen tar i bruk EVRY-roboter for å automatisere 50 000 e-posthenvendelser per år.

07.12

Sbanken

SBanken velger EVRY i fem nye år og inngår en omfattende avtale om leveranse av nettbank-løsninger og neste generasjons kjernebank.

12.12

Systembolaget

Systembolaget fornyer samarbeidet og har ambisjon om overgang fra tradisjonell IT til skybaserte plattformer.

19.12

Vipps

Vipps og EVRY inngår strategisk samarbeid om Vipps Faktura, med mål om å flytte privatpersoners fysiske regninger til Vipps-appen.

des.

innovasjonskultur

I posisjon for nyskaping

EVRY la i 2015 en ny forretningsplan for å tilpasse selskapet til markedet og komme i posisjon for vekst og utvikling. Forretningsplanen er fortsatt gjeldende og har fire tiltaksområder: Get the Basics Right, Operational Excellence, Customer Centricity og Employee Engagement & Culture. Et femte tiltaksområde er Innovation, som er en integrert del av de andre områdene. Vi har bygget vår rapportering på disse tiltaksområdene.

Les mer

Strukturert for effektivitet

EVRYs organisering og operasjonelle struktur skal sikre at konsernet raskt og effektivt tilpasser seg markedsendringer og kundebehov. Selskapets stabs- og støtteområder er ansvarlig for operasjonelle oppgaver og konserntjenester. Forretningsområdene EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige er ansvarlige for kunderelasjoner og kundebetjening. Leveranser fra EVRY Digital Platform Services inngår som en integrert del av tjenestetilbudene.

LES MER

EVRY Konsern

Driftsinntekter (NOK million)

Normalisert EBITA (NOK million)

EVRY Norge

Driftsinntekter (NOK million)*

Normalisert EBITA (NOK million)*

*Incl. Global Delivery for the years 2012-2014

EVRY Sverige

Driftsinntekter (NOK million)

Normalisert EBITA (NOK million)

EVRY Financial Services

Driftsinntekter (NOK million)

Normalisert EBITA (NOK million)

BREV FRA CFO

Øker veksttakten

Den teknologiske utviklingen og digitale transformasjonen går raskt, og introduksjonen av neste generasjons teknologi åpner opp for betydelige muligheter i det nordiske IT-markedet. De siste to årene har vi reorganisert EVRY både finansielt og strukturelt, som har gjort selskapet i langt bedre stand til å gripe disse mulighetene.

Les mer

En av årets største børsintroduksjoner i Norden

Etter å ha blitt tatt av børs i 2015, ble EVRY igjen børsnotert på Oslo Børs (OSE) 21. juni 2017. Ved årsslutt 2017 hadde selskapet en markedsverdi på NOK 12,1 milliarder, og børsnoteringen av EVRY var en av de største i Norden gjennom 2017.

LES MER

Vår historie1961

EDB etableres som Elektronisk Databehandling

1972

ErgoGroup etableres som Statens Datasentral

1995

Posten kjøper Statens Datasentral

2000

EDB kjøper Fellesdata

2001

EDB etableres i Sverige

2006

ErgoGroup kjøper SYSteam og Allianse

2007

EDB etablerer Global Sourcing gjennom oppkjøp i Ukraina og India

2007

ErgoGroup kjøper BEKK Consulting

2008

EDB kjøper IS Partner

2010

EDB og ErgoGroup fusjonerer og blir EDB ErgoGroup

2012

EDB ErgoGroup endrer navn til EVRY

2013

EVRY kjøper TAG System Finland

2015

Lyngen Bidco, et selskap indirekte kontrollert av private equity fond forvaltet av Apax Partners LLP, blir majoritetseier

2015

EVRY delistes fra Oslo Børs

2015

EVRY inngår strategisk partnerskap med IBM på IT-infrastruktur

2016

EVRY kjøper NetRelations

2017

EVRY noteres på Oslo Børs